10 câu chửi bằng tiếng Anh phổ biến nhất | Bồ Công Anh
 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 1. kÒi zÂm zÊ

  kÒi zÂm zÊ Administrator Staff Member

  Chỉ mang tính chất tham khảo và tăng thêm vốn từ thôi nhé. Admin không chịu trách nhiệm về hậu quả sau khi các bạn áp dụng :D

  1-Keep your mouth out of my
  business!
  Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

  2-Keep your nose out of my
  business!
  Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !

  3-Do you wanna die?( Wanna die ?)
  Mày muốn chết à ?

  4-You're such a dog !
  Thằng chó này.

  5-You really chickened out.
  Đồ hèn nhát.

  6-: god - damned
  khốn kiếp

  7: what a life! ^^ oh, hell!
  Mẹ kiếp

  8 uppy!
  Chó con

  9: the dirty pig!
  Đồ con lợn

  9. What do you want?
  Mày muốn gì ?

  10.You’ve gone too far!
  Mày thật quá quắt/ đáng !

  11. Get away from me!
  Hãy tránh xa tao ra !

  12. I can’t take you any more!
  Tao chịu hết nỗi mày rồi

  13. You asked for it.
  Do tự mày chuốc lấy

  14. What the hell!
  Cái quái gì thế này!

Chia sẻ trang này